Joie Stages Fix je autosjedalica koja raste s djetetom – namijenjena je djeci u težinskoj skupini od 0-25 kg, pa se može koristiti u različitim fazama odrastanja mališana. Stages FX je sjedalica koja je sigurna koliko i udobna, a ima tri mogućnosti postavljanja u vozilo:

  • Ugradnja okrenuta prema natrag sa sigurnosnim pojasom u 3 točke; od rođenja do 18 kg,
  • ugradnja okrenuta prema naprijed pomoću sigurnosnog pojasa u 3 točke ili Isofix spojnica i Top Tether pojasa; u kategoriji 9-25 kg,
  • ugradnja okrenuta prema naprijed pomoću sigurnosnog pojasa u 3 točke ili Isofix spojnica i sigurnosnog pojasa u 3 točke; u skupini 18-25 kg