Opći uvjeti

Opći uvjeti definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na stranici www.pcelica-babyoprema.hr.
Izražene cijene su maloprodajne s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (kn).

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

Na stranici baby centra Pčelica navedene su karakteristike svih proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave koje vrijede u trenutku zaključene narudžbe.

Ukoliko dođe do promjena rokova dostave ili bilo koje druge važne okolnosti potrebne za izvršenje narudžbe, odmah ćemo Vas o tome obavijestiti.

Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas kontaktirajte na gore navedene podatke, rado ćemo Vam pomoći.
Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate.

Svi podaci koji se odnose na Vaš identitet tretirat će se u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, uvijek uz maksimalnu zaštitu Vaše privatnosti i anonimnosti.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena na stranci nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu.

Baby centar Pčelica putem www.pcelica-babyoprema.hr internet stranice, kao prodavatelj i korisnik kao kupac sklapaju Ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije (putem emaila, putem obrazca za narudžbu, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega).

Predmet i komercijalna svrha Ugovora o kupoprodaji je narudžba tj. kupnja odabranog proizvoda putem internet prodaje www.pcelica-babyoprema.hr uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).
Ponudu baby centra Pčelica za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi uvjeti, koju korisnik kao kupac, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen uvjetima prihvaća.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude tvrtke baby centra Pčelica te uplatom po navedenoj ponudi od strane kupca.
U razumnom roku nakon sklapanja Ugovora, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14.), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem o jednostranom raskid.

Povrat robe

Korisnik ima pravo, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti Ugovor (narudžbu) u roku od 14 dana, a koji teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, proizvod koji je predmet Ugovora predan u posjed, odnosno u slučaju sklapanja Ugovora o usluzi, od dana sklapanja Ugovora. Povrat novca u visini vrijednosti proizvoda izvršit ćemo Vam u roku 15 dana od dana primitka proizvoda. Proizvodi koje vraćate jer ste pri preuzimanju zaključili da ne zadovoljavaju Vaša očekivanja moraju, pri povratu, biti potpuno neoštećeni, bez prljavštine, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj i neoštećenoj ambalaži.

Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušavao popraviti ili prepraviti, proizvodi koju su oštećeni zbog neprikladne uporabe te proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti!

Za ostvarenje prava na jednostrani raskid Ugovora, korisnik mora obavijestiti Pčelica obrt za trgovinu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Pčelica obrt za trgovinu, Kralja Zvonimira 6, 33515 Orahovica ili elektroničkom poštom na maja@pcelica-babyoprema.hr. a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili se može koristiti i priloženim pisanim obrascem za jednostrani raskid Ugovora.
Obrazac za jednostrani raskid Ugovora korisnik može preuzeti obrazac, elektronički ispuniti i poslati elektroničkom poštom na maja@pcelica-babyoprema.hr a u kojem ćemo mu bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

U slučaju povrata proizvoda ili slanja na servis zbog nekog nedostatka, proizvod mora biti čist i uz njega priložen opisan nedostatak, odnosno razlog vraćanja ili reklamiranja.

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora i robu navedenu u odluci. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Sve izravne troškove povrata proizvoda korisnik mora snositi sam, osim u slučaju ako je proizvod oštećen prilikom preuzimanja, neispravan ili nije u skladu sa Ugovorom!

Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Baby centar Pčelica određuje umanjenje vrijednosti vraćenih proizvoda nakon primitka proizvoda i pregleda iste te o tome obavještava kupca.

Jamstvo

Proizvod ima jamstveni list na kojem je označena dužina jamstvenog roka i uvjeti pod kojima se jamstvo priznaje. Jamstveni list se dostavlja s računom i uputama za uporabu.

Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

Jamstveni rokovi počinju teći od datuma kupnje proizvoda, tj. datuma na računu.
Oštećenja i promjene na proizvodima koje su posljedica nepravilnog korištenja i nepostupanja u skladu s uputama za uporabu i uvjetima iz jamstvenog lista nisu pokrivena jamstvom.

Servis ili zamjena proizvoda
Ako dođe do kvara proizvoda ili ga želite zamijenili za drugi, obavezno nas kontaktirajte, a mi ćemo u vlastitom trošku preuzeti reklamirani proizvod te ga dostaviti u ovlašteni servis.
Nakon servisa ili zamjene, popravljeni ili novi proizvod poslat ćemo na Vašu kućnu adresu .

Odustajanje od narudžbe
U slučaju odustajanja od narudžbe napravljene na internetskim stranicama www.pcelica-babyoprema.hr  kontaktirajte nas na broj telefona +385915745862, ili na e-mail adresu: maja@pcelica-babyoprema.hr
Ukoliko ste odustali od narudžbe u trenutku u kojem je paket s naručenim proizvodom već poslan, niste ga dužni preuzeti.

Prigovori
Sukladno čl. 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov. Br. 41/14), potrošač ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama trgovca. Potrošač može pisani prigovor podnijeti i putem pošte na adresu: Baby centar Pčelica, Ivana Perkovca 9,10430 Samobor.. Pisani prigovor se može podnijeti i pute elektronske pošte na adresu maja@pcelica-babyoprema.hr. Na zaprimljene pisane reklamacije odgovaramo u zakonom propisanom vremenskom roku od 15 dana.

Informacije na web trgovini
Baby centar Pčelica ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje maja@pcelica-babyoprema.hr. U slučaju pogreške krivo isporučeni proizvod zamijenit ćemo ispravnim o našem trošku ili napraviti povrat novaca.

Uvjeti korištenja
Stranica www.pcelica-babyoprema.hr je u vlasništvu Pčelica obrt za trgovinu, Kralja Zvonimira 6, 33515 Orahovica. . Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Zadržavamo pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Vaš korisnički račun
Ako koristite ove stranice, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.

Elektronička komunikacija
Kada posjetite www.pcelica-babyoprema.hr ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s nama. Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.pcelica-babyoperma.hr. Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Izvan sudsko rješavanje sporova
U slučaju spora između Kupca i Prodavatelja, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.
Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.
Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora će uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijeti odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.